IELTS Quảng Bình

Loading...

IELTS Quảng Bình

Register
section-icon

Blog Posts

Read about news, announcements and more!

Đề thi thật IELTS Listening - October 10, 2021

Đề thi thật IELTS Listening Part 1 ngày 10/7/2021

admin

@admin

Rented Properties Information About a House

Gửi các bạn đề thi thật IELTS Listening Part 1 ngày 10/7/2021 tại Việt Nam. Các bạn luyện tập nghe để biết được các bẫy trong bài thi Listening Part 1, các bạn luyện tập cố gắng đạt được 8/10 câu đúng ở Part 1 nhé. Chúc các bạn học tốt.

P/s: Page KHÔNG dự đoán/ bán đề thi nhé. Tất cả tài liệu mình thu thập và chia sẻ lại cho các bạn.

Đáp án:

1. 5(th) May/May 5(th)

2. 1700

3. credit check

4. kitchen

5. dishwasher

6. garage

7. water

8. recycling

9. window

10. Dressler

Transcript

Đề thi thật IELTS Listening Part 1 ngày 10/7/2021
Đề thi thật IELTS Listening Part 1 ngày 10/7/2021
Đề thi thật IELTS Listening Part 1 ngày 10/7/2021
Đề thi thật IELTS Listening Part 1 ngày 10/7/2021