IELTS Quảng Bình

Loading...

IELTS Quảng Bình

Register
section-icon

Diễn đàn

Nói về bất cứ điều gì bạn muốn!

Welcome To

[6/10/2021] [Speaking] [Hải Phòng] [IDP] [Đan Trường]

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • Review từ bạn Đan Trường
  Review tích đức
  Speaking IDP qua zoom Hải Phòng 6/10/2021
  PART 1:
  House
  Do you live in a house/ apartment ?
  Why? What’s it like?
  Do you prefer living in a house or an apartment ?
  Public holiday
  What is the most popular public holiday in Viet Nam?
  What did you do during the last holiday?
  Do you think public holidays are important ?
  Do you think you need more public holidays ?
  Environmental Protection
  Do you learn environmental protection at school?
  What do you do to protect the environment ?
  PART 2:
  Describe a street market that you visited
  PART 3:
  What kinds of markets are there in Viet Nam?
  What are the differences between the supermarket and street market ?
  What are the differences between shopping alone and shopping with other people?
  What are the advantages of shopping alone?
  People nowadays tend to go shopping in the supermarket or the street market ?
  So is there any difference between shopping in the past and nowadays ?
  Ncl cũng khá bất ngờ vì toàn đề từ quý cũ nhma anyway em làm cũng khá
  Cô tên là Sarah Matthews gì đó em ko nhớ lắm nhma cô khá nice
  Có một đoạn sau part 2 cô hỏi ko rõ em hỏi lại mà e ko biết lấy là following question hay part 3 luôn. Nhma cô bảo thanks you, u can put your paper down and we gonna go the last part :(( huhu ko biết

1

Voice

0

Replies

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.